On a train working on a laptop

Gyrfaoedd

Rydym ni am wneud gwahaniaeth go iawn i’r syniad sydd gan bobl Cymru o drafnidiaeth gyhoeddus.

Rydym ni’n barod, yn awyddus ac yn gallu gwthio’r ffiniau, er mwyn manteisio ar gyfleoedd newydd a mynd ati mewn modd deinamig. Rydym yn cael cyngor arbenigol o bob cyfeiriad, ac yn ei roi ar waith er budd teithwyr yng Nghymru. Rydym ni’n adeiladu’r tîm a fydd yn llywio dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru. Os hoffech chi fod yn rhan o’n tîm, mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Swyddi Gwag

Byddwn yn recriwtio i’n tîm yn y misoedd nesaf felly cadwch lygad ar y dudalen hon yn rheolaidd am y diweddaraf.