On a train working on a laptop

Gyrfaoedd

Rydym ni’n adeiladu’r tîm a fydd yn llywio dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru

Rydym yn cael cyngor arbenigol o bob cyfeiriad, ac yn ei roi ar waith er budd teithwyr yng Nghymru. Rydym ni’n barod, yn awyddus ac yn gallu gwthio’r ffiniau, er mwyn manteisio ar gyfleoedd newydd a mynd ati mewn modd deinamig. Os hoffech chi fod yn rhan o’n tîm, mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Cyfleoedd Posibl

Rydym yn ehangu ein galluoedd ym meysydd seilwaith trafnidiaeth a chyflenwi gwasanaethau. Rydym yn recriwtio mewn nifer o feysydd ac yn croesawu CVs gan ddarpar ymgeiswyr ar bob lefel sydd â phrofiad perthnasol o drafnidiaeth yn y meysydd canlynol:

Lawrlwytho: Cyfleoedd Posibl.pdf