On a train working on a laptop

Gyrfaoedd

Rydym ni’n adeiladu’r tîm a fydd yn llywio dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru

Rydym yn cael cyngor arbenigol o bob cyfeiriad, ac yn ei roi ar waith er budd teithwyr yng Nghymru. Rydym ni’n barod, yn awyddus ac yn gallu gwthio’r ffiniau, er mwyn manteisio ar gyfleoedd newydd a mynd ati mewn modd deinamig. Os hoffech chi fod yn rhan o’n tîm, mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Swyddi Gwag

Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Gwasanaethau Cwsmeriaid

Rheolwr Cerbydau

Rheolwr Cynorthwyol – Contractau

Rheolwr Contractau Rheilffyrdd

Rheolwr Masnachol

Rheolwr Masnachol Cynorthwyol

Rheolwr Prosiect Cynorthwyol

Swyddog Gweithrediadau Rheilffyrdd

Cyfleoedd Posibl

Rydym yn ehangu ein galluoedd ym meysydd seilwaith trafnidiaeth a chyflenwi gwasanaethau. Rydym yn recriwtio mewn nifer o feysydd ac yn croesawu CVs gan ddarpar ymgeiswyr ar bob lefel sydd â phrofiad perthnasol o drafnidiaeth yn y meysydd canlynol:

Lawrlwytho: Cyfleoedd Posibl.pdf

Dogfennau Cysylltiedig

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ymgeiswyr am Swyddi.pdf