The Transport for Wales team

Y Tîm

Sefydlwyd y tîm mewn ffordd sy'n caniatáu i ni fod yn hyblyg ac i gael amrywiaeth o wybodaeth, sgiliau a phrofiad er mwyn i ni gael yr adnoddau cywir i gefnogi Llywodraeth Cymru.

Tîm Trafnidiaeth Cymru

Bwrdd Cyfarwyddwyr Trafnidiaeth Cymru:

Cyfarwyddwyr Anweithredol

 • Nick Gregg (Cadeirydd Dros Dro)
 • Martin Dorchester
 • Sarah Howells
 • Nicola Kemmery
 • Alison Noon-Jones

Cyfarwyddwyr Gweithredol

 • Heather Clash
 • James Price

Huwch Dîm Trafnidiaeth Cymru:

Prif Swyddog Gweithredol

 • James Price

Uwch Dîm Rheoli

 • Heather Clash
 • Alexia Course
 • Jeff Collins
 • Kathryn Harries
 • Gareth Morgan
 • Geoff Ogden

 

Lawrlwytho: Cofrestr Buddiannau.pdf

Lawrlwytho: Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd.pdf