Datganiad Preifatrwydd

Rydym ni’n casglu gwybodaeth a data amdanoch chi wrth i chi ddefnyddio tfw.gov.wales neu trc.llyw.cymru.

Ar ôl derbyn y data hyn, rydym ni wedi ymrwymo i’w ddiogelu, ac i fod yn gwbl dryloyw ynghylch yr hyn rydym ni’n ei gasglu a pham.

Y mathau o wybodaeth a gasglwn ni amdanoch chi

  • Manylion y byddwch yn eu rhoi ar ffurflenni, megis eich enw neu gyfeiriad e-bost
  • Gwybodaeth am y modd y byddwch yn defnyddio’r safle, er enghraifft, y tudalennau rydych chi’n eu defnyddio a pha mor aml
  • Eich cyfeiriad IP a manylion y porwr a’r ddyfais rydych chi’n ei ddefnyddio i gyrraedd y safle

Pam ydyn ni'n casglu'r wybodaeth hon?

Mae modd i staff awdurdodedig Trafnidiaeth Cymru a'n cyflenwyr weld y data hyn er mwyn:

  • Gwella'r safle trwy fonitro patrymau defnyddio
  • Ymateb i unrhyw sylwadau new gwestiynau y byddwch yn eu hanfon atom
  • Anfon y newyddion diweddaraf ar e-bost at ddefnyddwyr sy'n godyn amdanynt
  • Casglu adborth i wella ein gwasanaethau

Ni fydd y data a gasglwn yn cael ei ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol.

Ble mae'r data hyn yn cael ei storio?

Mae'r data rydym ni'n ei storio'n cael ei gadw ar weinyddion diogel o fewn yr Ardal Economiadd Ewropeaidd, ac eithrio pan ddarperir gwasanaethau gan drydydd partïon. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

Monitro'r defnydd o'r wefan

Rydym ni'n defnyddio Google Analytics i fonitro'r defnydd o'r wefan ac mae'r wybodaeth yn cael ei storio a'i phrosesu yn yr Unol Daleithiau gan Google.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cwcis ac ar wefan Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Tanysgrifio ar gyfer y newyddion diweddaraf ar e-bost

Pan fyddwch chi'n tanysgrifio i dderbyn ein newyddion diweddaraf ar e-bost, mae eich gwybodaeth yn cael ei storio a'i phrosesu yn yr Unol Daleithiau gan MailChimp.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan: https://mailchimp.com/legal/privacy.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau mai dim ond gwasanaethau trydydd parti dibynadwy rydym yn eu defnyddio, ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu gweithredoedd.

Rydym wedi'n cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac yn ufuddhau i ofynion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch a^ ni ar contact@trc.llyw.cymru.