Travel Card applicant

Adnewyddu eich cerdyn bws cyn 31 Rhagfyr 2019

Diolch am ymweld â ni i adnewyddu eich pas bws ar ein safle Cerdyn Teithio Rhatach newydd.

Mae na digon o amser i wneud cais: mae eich pas cyfredol yn dal yn ddilys a bydd yn parhau i gael ei dderbyn ar gyfer teithio tan 31 Rhagfyr 2019.

Mae ffurflen gais bapur ar gael yma i'w lawrlwytho i chi ei hargraffu gartref.  

Gallwch hefyd anfon e-bost atom cardiauteithio@trc.cymru neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0300 303 4240 os ydych chi eisau ni postio un i chi, neu os chi eisau gwybod sut i cael cymorth lleol.

Rydym wedi cael niferoedd eithriadol o uchel o ymweliadau â'r safle www.trc.cymru/cerdynteithio. Er mwyn helpu gyda hyn, rydym wedi cymryd i lawr y safle fel y gallwn gynyddu'r gallu i reoli'r cyfrolau uchel iawn yn well.

Diolch am rich amynedd - byddwn nol ar-lein yn fuan a cofiwch, gallwch cael copi papur yn syth os chi ddim eisiau aros.

Gwaith Trafnidiaeth Cymru yw gwireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel y mae pobl Cymru’n ymfalchïo ynddo. Mae Trafnidiaeth Cymru’n allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y maent wedi’u nodi yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.

Er mwyn i Gymru a’i phobl ffynnu, mae angen i ni fod yn gysylltiedig - gyda’n gilydd, gyda’r gwasanaethau sydd eu hangen arnom a rhaid i ni fod yn agored i gyfleoedd newydd. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar wneud i’r cysylltiadau hyn ddigwydd - drwy gynllunio, comisiynu a rheoli rhwydweithiau trafnidiaeth effeithlon a thrwy ddefnyddio’r sgiliau gorau oll o ddiwydiant, llywodraeth a chymdeithas.

Rydym ni’n creu rhwydwaith trafnidiaeth addas i’r dyfodol sy’n cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor Cymru a’r cymunedau hynny sy’n gysylltiedig â ni.