On a train working on a laptop

Gyrfaoedd

Rydym ni’n adeiladu’r tîm a fydd yn llywio dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru

Rydym yn cael cyngor arbenigol o bob cyfeiriad, ac yn ei roi ar waith er budd teithwyr yng Nghymru. Rydym ni’n barod, yn awyddus ac yn gallu gwthio’r ffiniau, er mwyn manteisio ar gyfleoedd newydd a mynd ati mewn modd deinamig. Os hoffech chi fod yn rhan o’n tîm, mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 
Cyfleoedd gyrfaol gyda Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
Mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru’n gweithredu gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau ar gyfer Trafnidiaeth Cymru.
 
Am gyfleoedd fel rhan o dîm Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, ewch i www.comeaboard.co.uk.
 
Byddwch yn gallu defnyddio’r wefan yma i gysylltu â thîm recriwtio Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru gan ddefnyddio’r dudalen ‘Cysylltu â Ni’.

Swyddi Gwag Presennol gyda Thrafnidiaeth Cymru
 

Cyfarwyddwr Anweithredol (Cyllid)

Pennaeth Trafnidiaeth Integredig

Rheolwr Prosiect

Swyddog Prosiectau Masnachol a Gweinyddu

Cyfleoedd Posib gyda Thrafnidiaeth Cymru          

Rydym yn ehangu ein galluoedd ym meysydd seilwaith trafnidiaeth a chyflenwi gwasanaethau. Rydym yn recriwtio mewn nifer o feysydd ac yn croesawu CVs gan ddarpar ymgeiswyr ar bob lefel sydd â phrofiad perthnasol o drafnidiaeth yn y meysydd canlynol:

Lawrlwytho: Cyfleoedd Posibl.pdf

Lawrlwytho: Cyfleoedd Posibl.docx

Dogfennau Cysylltiedig

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ymgeiswyr am Swyddi.pdf