On a train working on a laptop

Gyrfaoedd

Rydym ni’n adeiladu’r tîm a fydd yn llywio dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru

Rydym yn cael cyngor arbenigol o bob cyfeiriad, ac yn ei roi ar waith er budd teithwyr yng Nghymru. Rydym ni’n barod, yn awyddus ac yn gallu gwthio’r ffiniau, er mwyn manteisio ar gyfleoedd newydd a mynd ati mewn modd deinamig. Os hoffech chi fod yn rhan o’n tîm, mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Swyddi Gwag Cyfredol

Peiriannydd Asedau (x2)

Pennaeth Rheoli Asedau Rheilffyrdd

Rheolwr Ansawdd a Phrofiad o'r Gwasanaeth

Gwasanaethau Rheilffyrdd

TrC Trenau sy’n rhedeg Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau. Am gyfleoedd gyda thîm Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, ewch i www.comeaboard.co.uk neu e-bostiwch recruitment.jobs@tfwrail.wales.

Cyfleoedd Posibl

Rydym yn ehangu ein galluoedd ym meysydd seilwaith trafnidiaeth a chyflenwi gwasanaethau. Rydym yn recriwtio mewn nifer o feysydd ac yn croesawu CVs gan ddarpar ymgeiswyr ar bob lefel sydd â phrofiad perthnasol o drafnidiaeth yn y meysydd canlynol:

Lawrlwytho: Cyfleoedd Posibl.pdf

Lawrlwytho: Cyfleoedd Posibl.docx

Dogfennau Cysylltiedig

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ymgeiswyr am Swyddi.pdf