Peiriannydd Asedau (x2)

Rydym yn recriwtio Peiriannydd Asedau (x2) a fydd yn ymuno â'n tîm Gweithrediadau Rheilffyrdd – Perchennog y Seilwaith ar adeg gyffrous.

Mae'r tîm Gweithrediadau Rheilffyrdd yn cynnwys y swyddogaeth Perchennog y Seilwaith, sy’n goruchwylio'r gwaith cynnal a chadw ar Reilffyrdd y Cymoedd gan y Tîm Gwasanaethau Rheilffyrdd, ac yn gweithredu i gyflawni dyletswyddau Trafnidiaeth Cymru fel perchennog y seilwaith. Bydd y Peirianwyr Asedau’n gyfrifol am rwymedigaethau Perchennog y Seilwaith ar gyfer arbenigaeth dosbarth asedau deiliad y swydd, ac am weithio’n agos gyda Pheirianwyr Asedau eraill ar gyfer arbenigaethau dosbarth asedau eraill. Bydd y ddwy rôl yn rhan o’r tîm Gweithrediadau Rheilffyrdd – bydd un rôl yn arbenigo ar y trac a’r rôl arall yn arbenigo ar signalau a thelegyfathrebiadau.

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda wnewch chi lawrlwytho’r swydd-ddisgrifiad isod, a dilyn y cyfwarwyddiadau.

Lawrlwytho: Peiriannydd Asedau (x2).pdf

Dyddiad Cau: 10:00am ar 01 Tachwedd 2018.

Os oes problem gyda darllen unrhw ran o'r wefan ar eich dyfais, cysylltwch â ni.