Pennaeth Rheoli Asedau Rheilffyrdd

Rydym yn recriwtio Pennaeth Rheoli Asedau Rheilffyrdd a fydd yn ymuno â'n tîm Gweithrediadau Rheilffyrdd – Perchennog y Seilwaith ar adeg gyffrous.

Bydd y tîm Gweithrediadau Rheilffyrdd yn arwain y gwaith o greu gwasanaeth rheilffyrdd trawsnewidiol a fydd yn canolbwyntio ar ymateb i anghenion pobl a chymunedau yng Nghymru a’r gororau. Bydd yn gwerthfawrogi cyfraniadau pobl, yn ymfalchïo mewn llwyddiant ac yn sicrhau canlyniadau.

Mae'r tîm Gweithrediadau Rheilffyrdd yn cynnwys y swyddogaeth Perchennog y Seilwaith, sy’n goruchwylio'r gwaith cynnal a chadw ar Reilffyrdd y Cymoedd gan y Tîm Gwasanaethau Rheilffyrdd, ac yn gweithredu i gyflawni dyletswyddau Trafnidiaeth Cymru fel perchennog y system. Gan arwain tîm Perchennog y Seilwaith, bydd y Pennaeth Rheoli Asedau Rheilffyrdd yn diffinio egwyddorion, polisïau, gweithdrefnau a safonau asedau ar gyfer perchnogaeth asedau er mwyn galluogi Trafnidiaeth Cymru i fod yn berchennog seilwaith rheilffyrdd effeithiol ac effeithlon.

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda wnewch chi lawrlwytho’r swydd-ddisgrifiad isod, a dilyn y cyfwarwyddiadau.

Lawrlwytho: Pennaeth Rheoli Asedau Rheilffyrdd Cym.pdf

Dyddiad Cau: 10:00am ar 05 Tachwedd 2018.

Os oes problem gyda darllen unrhw ran o'r wefan ar eich dyfais, cysylltwch â ni.