Rheolwr Ansawdd a Phrofiad o'r Gwasanaeth

Rydym yn recriwtio Rheolwr Ansawdd a Phrofiad o'r Gwasanaeth a fydd yn ymuno â'n tîm Gweithrediadau Rheilffordd ar adeg gyffrous.

Bydd y tîm Gweithrediadau Rheilffyrdd yn arwain y gwaith o greu gwasanaeth rheilffyrdd trawsnewidiol a fydd yn canolbwyntio ar ymateb i anghenion pobl a chymunedau yng Nghymru a’r gororau. Bydd yn gwerthfawrogi cyfraniadau pobl, yn ymfalchïo mewn llwyddiant ac yn sicrhau canlyniadau.

Fel aelod o’r tîm hwn, bydd y Rheolwr Ansawdd a Phrofiad o'r Gwasanaeth yn rheoli tîm bach sy’n goruchwylio pob agwedd ar sicrhau ansawdd y gwasanaeth, gan gynnwys y canlynol: monitro ac adrodd ar berfformiad; bodlonrwydd teithwyr a gweithgareddau siopa dirgel; glynu wrth safonau/rheoliadau (gan gynnwys yr iaith Gymraeg a darparu cymorth teithio i bobl anabl); a chynaliadwyedd. Bydd y rôl yn cynnwys ansawdd y gwasanaeth mewn gorsafoedd, ar drenau ac ar draws yr holl sianeli cyswllt â theithwyr. Bydd yn cwmpasu gweithrediadau presennol a phrosiectau sy'n cyflwyno prosesau/gwasanaethau newydd.

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda wnewch chi lawrlwytho’r swydd-ddisgrifiad isod, a dilyn y cyfwarwyddiadau.

Lawrlwytho: Rheolwr Ansawdd a Phrofiad o'r Gwasanaeth.pdf

Dyddiad Cau: 10:00am ar 29 Hydref 2018.

Os oes problem gyda darllen unrhw ran o'r wefan ar eich dyfais, cysylltwch â ni.