Rheolwr Profiad y Cwsmer

Rydym yn recriwtio Rheolwr Profiad y Cwsmer a fydd yn ymuno â'n tîm Masnachol a Phrofiad y Cwsmer ar adeg gyffrous.

Bydd Rheolwr Profiad y Cwsmer yn gweithio gyda thîm Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC a’r cwmni yn ehangach er mwyn sicrhau bod y profiad i’r teithwyr yn gwella’n barhaus. Bydd Rheolwr Profiad y Cwsmer yn atebol i Bennaeth Profiad y Cwsmer, a bydd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflawni amrywiaeth o brosiectau a mentrau i wella profiad y cwsmer ar y rheilffordd.

Bydd Rheolwr Profiad y Cwsmer yn cefnogi Pennaeth Profiad y Cwsmer i ddatblygu a darparu glasbrint newydd ar gyfer gwasanaeth gwych, gan sicrhau bod y cwsmer yn ganolog ym mhopeth a wnawn. Bydd Rheolwr Profiad y Cwsmer yn gweithio gyda chydweithwyr ymhob rhan o'r cwmni a gyda thrydydd partïon, bydd yn darparu mewnbwn i'r gwaith o ddatblygu brand Trafnidiaeth Cymru ar draws gwahanol sianelau, gan hyrwyddo dull ‘un tôn i'r llais’, a bydd yn canolbwyntio ar brofiad y cwsmer i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael gwasanaeth gwych yn gyson.

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda wnewch chi lawrlwytho’r swydd-ddisgrifiad isod, a dilyn y cyfwarwyddiadau.

Lawrlwytho: Rheolwr Profiad y Cwsmer.pdf

Dyddiad Cau: 10:00am ar 26 Chwefror 2019.

Os oes problem gyda darllen unrhw ran o'r wefan ar eich dyfais, cysylltwch â ni.