Swyddog Cyllid

Rydym yn recriwtio Uwch Swyddog Cyllid a fydd yn ymuno â'n tîm Cyllid ar adeg gyffrous.

Fel rhan o’r tîm Cyllid, bydd deilydd y swydd yn cefnogi ac yn darparu ystod o wasanaethau ariannol i alluogi’r sefydliad i gyflawni ei fusnes craidd.

Lawrlwytho: Disgrifiad Swydd - Swyddog Cyllid.pdf