The Transport for Wales team

Y Tîm

Sefydlwyd y tîm mewn ffordd sy'n caniatáu i ni fod yn hyblyg ac i gael amrywiaeth o wybodaeth, sgiliau a phrofiad er mwyn i ni gael yr adnoddau cywir i gefnogi Llywodraeth Cymru.

Tîm Trafnidiaeth Cymru

Bwrdd Cyfarwyddwyr:

Cyfarwyddwyr Anweithredol

 • Scott Waddington (Cadeirydd)
 • Sarah Howells
 • Nicola Kemmery
 • Alison Noon-Jones

Cyfarwyddwyr Gweithredol

 • Heather Clash
 • James Price

Tîm Gweithredol:

Prif Swyddog Gweithredol

 • James Price

Tîm Gweithredol

 • Lewis Brencher
 • Heather Clash
 • Alexia Course
 • Karl Gilmore
 • Gareth Morgan
 • Geoff Ogden
 • David O'Leary

 

Cofrestr Buddiannau

Lawrlwytho: Cofrestr Buddiannau.pdf

 

Cofnodion y Bwrdd

Lawrlwytho: Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd 21 Tachwedd 2018.pdf

Lawrlwytho: Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd 18 Hydref 2018.pdf

Lawrlwytho: Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd 20 Medi 2018.pdf

Lawrlwytho: Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd 19 Gorffennaf 2018.pdf

Lawrlwytho: Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd 2 Gorffennaf 2018.pdf

Lawrlwytho: Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd 17 Mai 2018.pdf