Map o Gymru

Beth sy'n digwydd: Amserlen

Amserlen

 


Erbyn 2019

 • Dechrau glanhau trwyadl y gorsafoedd ac ail-frandio.
   

Erbyn 2020

 • Trenau wedi eu hadnewyddu yn dod a mwy o le ar wasanaethau’r Cymoedd.
 • Gwasanaethau newydd rhwng Caer a Lime Street Lerpwl.
 • Y trenau hybrid cyntaf ym Mhrydain yn gwella profiad teithwyr yn llwyr ar wasanaethau Gogledd Cymru an leiniau’r gororau.
 • Dileu’r hen drenau Pacer
   

Erbyn 2021

 • Llysgenhadon Cymunedol wedi eu cyflogi ar draws y rhwydwaith i ddod a rheilffordd yn nes at gymunedau.
 • Bydd app newydd i gwsmeriaid a gwefan yn cael ei lawnsio i gynorthwyo cwsmeriaid i i gynllunio teithiau a phrynu’r tocynnau iawn, a bydd prisiau yn gostwng ar draws y rhwydwaith.
   

Erbyn 2022

 • Lansio tocynnau Talu-wrth-Fynd ar draws Cymru yn defnyddio côd bar a chardiau smart.
 • WiFi diasiad rhad ac am ddim ar draws gorsafoedd a threnau. 
 • Y trenau newydd cyntaf a gyflwynwyd i'r rhwydwaith.

Erbyn 2023

 • Bydd trenau newydd yn codi safonau ar wasanaethau Arfordir Gogledd Cymru, Caerdydd i Manceinion, Lein y Cambrian, Dyffryn Conwy a Cheltenham..
 • Cerbydau Metro newydd ar wasanaethau Treherbert, Aberdâr a Merthyr, yn darparu 4 drên yr awr ac agor gorsaf newydd Heol Crwys. 
 • Gwasanaeth gwyb-loniant ar drenau yn cael ei lawnsio.
   

Erbyn 2024

 • Trenau tri-modd newydd (trydan uwchben, batri a diesel) yn cychwyn ar wasanaeth Rhymni i Ynys y Barri, a gwasanaethau rhwng Penarth, Penybont a Chaerdydd.
 • Llinell Bae Caerdydd yn cael ei ymestyn i’r Flourish (Canolfan Mileniwm Cymru) gyda gorsaf newydd yn Loudoun Square.
 • Gwasnaethau ar y Sul a gyda’r nos yn dod yn amlach ar yr holl rwydwaith gyda threnau ychwanegol ar y leins o’r Rhymni i Gaerdydd ac ymlaen i Fro Morgannwg. 

 

Lawrlwytho: Briff Manwl.pdf