An outline map of Wales Borders

Beth sy'n digwydd yng Ngororau Cymru

Beth mae’n ei olygu i’ch Rhanbarth chi: Y Gororau


Fel rhan o’n hymrwymiad i’r Gororau, byddwn yn:

  • Cyflwyno Unedau Lluosog Diesel dau a thri cherbyd ar gyfer gwasanaeth Aberdaugleddau i Fanceinion erbyn 2023.

  • Creu profiad “intercity” go iawn ar wasnaethau dros bellter rhwng de a gogledd, drwy ddod a 12 cerbyd Mark IV wedi eu hadnewyddu i’w defnyddio rhwng Caerdydd a Chaergybi yn galw yn yr Amwythig a Chaer. 

  • Buddsoddi £7.5m yng ngorsaf Caer yn 2028.

  • Cyflwyno Partneriaeth Rheilffordd Cymunedol ar lein Crewe i Henffordd. Bydd tair Partneriaeth Rheiffordd Cymunedol yn cael eu cefnogi wrth recriwtio Rheolydd Cymuned a Rhanddeiliaid newydd ac wyth Llysgennad Cymuned a Chwsmer. 

  • Cyflwyno prisiau is ar gyfer tocynnau rhwng Shotton a Chaer ( gostwng pris tocynnau tymor yn Ionawr 2020) a Llanllieni(Leominster) - Amwythig.

  • Gosod peiriannau tocyn mewn mwy o orsafoedd

  • Cyflwyno cyfleuster talu-wrth-fynd i ddefnyddwyr ein app o Ebrill 2021, i ganfod y pris isaf am docyn. 


Gwelliannau gwasanaeth trên yn cynnwys:

  • Dod a Metro Gogledd Ddwyrain Cymru i fodolaeth trwy gynyddu amlder ar lein Wrecsam-Bidston i 2 drên yr awr o fis Rhagfyr 2021, gyda threnau metro wedi eu hadnewyddu’n llwyr.

  • Cyflwyno gwasanaeth 1 trên bob awr o Gaer i Lime Street, Lerpwl ym Mai 2019. 

  • Cyflwyno gwasanaeth newydd o Lerpwl i Landudno a’r Amwythig (1 trên bob awr) a Lerpwl i Gaerdydd (1 trên bob 2 awr) a gwasanaeth cyson o 1 trên bob awr rhwng Cheltenham a Chaerdydd erbyn Rhagfyr 2022.