Bod yn agored a Thryloyw

Fel corff a noddir yn gyhoeddus, mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i ddangos ein bod yn agored a thryloyw wrth weithredu ein busnes ac yn y ffordd rydym yn cyfathrebu â’n cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid.

 

Dylai gweithredu mewn ffordd agored a thryloyw helpu i drawsnewid ein dulliau gweithredu. Mae’n cryfhau ein cysylltiad â chwsmeriaid a rhanddeiliaid ac yn codi ymwybyddiaeth o’r ffordd rydym yn cydweithio â chymunedau a busnesau lleol er mwyn gwella gwasanaethau trafnidiaeth yng Nghymru.
 
Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth (2000) yn rhoi hawl cyffredinol i chi gael mynediad at wybodaeth sydd wedi’i chofnodi ac sy’n cael ei chadw gan Trafnidiaeth Cymru. Mae ein tudalen Rhyddid Gwybodaeth yn darparu manylion ar sut dylid gwneud cais dan y Ddeddf.
 
Mae ein Cynllun Cyhoeddi Model yn rhestru’r wybodaeth sydd ar gael gennym ac yn darparu manylion ar sut gellir cael gafael arni.
 
Mae papurau a chofnodion Bwrdd TC ar gael hefyd.