Person smiling

Cerdyn Teithio

Cardiau Teithio Rhatach

O fis Mehefin 2019, mae'r Cardiau Teithio Rhatach ar eu newydd wedd ond byddan nhw'n dal i gynnig yr un manteision mawr o deithio am ddim ar bob gwasanaeth bws lleol cymwys ledled Cymru.  

Mae'r hen fath o gardiau yn dal i fod yn ddilys yn dal yn ddilys ar gyfer teithio ac yn cynnig yr un manteision. Byddwn yn gofyn i ddeiliaid cardiau ailymgeisio am gardiau newydd o'r hydref hwn ymlaen. Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth am sut i wneud hyn yn fuan.  

Darllenwch fwy am y newidiadau