Travel Card applicant

Mae cardiau bws yn newid

Rydym yn falch o gadarnhau bod y porth ceisiadau ar-lein bellach ar waith. Gallwch adnewyddu eich pas bws yma.

Rydym yn gweithio gyda’r chynghorau lleol Gymru a Llywodraeth Cymru i gyflwyno’r Cardiau Teithio Rhatach ar eu newydd wedd ar draws yr awdurdod erbyn diwedd mis Rhagfyr 2019. Bydd y cardiau hyn yn dod yn cymeryd lle’r ‘cardiau bws’ sydd gan bobl ledled Cymru ar hyn o bryd.

Mae’r cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a hawliau teithio am ddim â’r cardiau presennol. Mae’r cardiau newydd wedi cael eu dylunio i gael eu defnyddio fel rhan o rwydwaith teithio integredig yn y dyfodol.  

Mae cyngor a chymorth gyda'r broses ymgeisio hefyd ar gael gan eich cyngor lleol, Age Cymru a sefydliadau cymunedol eraill. Darganfyddwch ble gallwch ddod o hyd i help yn eich ardal leol drwy gysylltu â 'n desg gymorth ar cardiauteithio@trc.cymru neu ffoniwch 0300 303 4240.

Anogir preswylwyr i wneud cais ar-lein neu ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun y maent yn ymddiried ynddo wneud cais ar-lein ar eu rhan. 

Mae ffurflenni cais papur ar gael yma, drwy e-bostio eich manylion cyswllt cardiauteithio@trc.cymru, neu gan eich cynghorau lleol.

Mae pob tocyn bws cyfredol yn ddilys tan 31 Rhagfyr 2019.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Gwyliwch Lowri yn dangos i chi yr ychydig gamau syml i wneud cais am eich cerdyn bws ar ei newydd wedd ar-lein.

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach