Lorem ipsum

Cysylltwch â ni

Sut i gysylltu â Trafnidiaeth Cymru

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

Mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau ac yn cynnal gorsafoedd ar gyfer Trafnidiaeth Cymru.  

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni, tocynnau a gwasanaethau i gwsmeriaid, ewch i trctrenau.cymru neu:

Ar gyfer eiddo coll, ewch i https://trctrenau.cymru/cy/eiddo-coll

Cyfeiriad Post
Cysylltiadau Cwsmeriaid
Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
Tŷ’r Santes Fair 
47 Heol Penarth
Caerdydd
CF10 5DJ

Gwybodaeth i deithwyr
Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys cynllunio teithiau, amserlenni neu gyngor ar deithio, ewch i Traveline Cymru.


Ymholiadau Corfforaethol Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gwmni dielw sy’n gwireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel. 

E-bost

Ymholiadau cyffredinol: cyswllt@trc.cymru
Recriwtio: recritwio@trc.cymru
Cyfryngau: cyfryngau@trc.cymru

Cyfeiriad Post
Trafnidiaeth Cymru
South Gate House
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Problemau’n ymwneud â’r wefan

Os ydych chi wedi cael problemau wrth ddefnyddio’n gwefan, e-bostiwch webteam@trc.cymru a chynnwys disgrifiad o’r broblem, dolen i’r dudalen neu’r tudalennau penodol, enw a fersiwn eich porwr gwe a’r system weithredu rydych chi’n ei defnyddio. Rydyn ni’n croesawu eich adborth ar y ffordd y gallwn wella’r wefan hefyd.