Lorem ipsum

Cysylltwch â ni

Sut i gysylltu â Trafnidiaeth Cymru.

Gwasanaethau Trenau TrC

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am drenau Trafnidiaeth Cymru, yn cynnwys amserlenni, tocynnau a gwasanaeth i gwsmeriaid, ewch i trctrenau.cymru neu ffoniwch 0333 3211 202.

Ar Twitter, dilynwch @TfWRail.

Ymholiadau Cyffredinol TrC

Post

Trafnidiaeth Cymru
South Gate House
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

E-bost

Ymholiadau cyffredinol: cyswllt@trc.cymru
Recriwtio: recritwio@trc.cymru
Cyfryngau: cyfryngau@trc.cymru

Gwybodaeth i deithwyr

Os ydych yn chwilio am wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus fel cynllunio taith, amserlenni neu gyngor ar deithio, ewch i Traveline Cymru.

Problemau’n ymwneud â’r wefan

Os ydych chi wedi cael problemau wrth ddefnyddio’n gwefan, e-bostiwch webteam@trc.cymru a chynnwys disgrifiad o’r broblem, dolen i’r dudalen neu’r tudalennau penodol, enw a fersiwn eich porwr gwe a’r system weithredu rydych chi’n ei defnyddio. Rydyn ni’n croesawu eich adborth ar y ffordd y gallwn wella’r wefan hefyd.