STrIDe digwyddiad i gyflenwyr

Ymunwch â Trafnidiaeth Cymru yn ein diwrnodau i gyflenwyr BBaChau Fframwaith STRIDE a dewch i ddysgu mwy am sut y gallai eich busnes elwa ar y biliynau o bunnoedd sy’n cael eu buddsoddi yn seilwaith trafnidiaeth Cymru.

Bydd STRIDE – ‘Sustainable Transport Infrastructure Delivery’ – yn cynnal prosiectau seilwaith trafnidiaeth yng Nghymru, gan gynnwys Metro De Cymru a Metro Gogledd Cymru. Bydd y fframwaith yn cael ei ddefnyddio gan Trafnidiaeth Cymru yn bennaf, ond rhagwelir y gallai cyrff sector cyhoeddus eraill ei ddefnyddio hefyd.

Gallwch chi gofrestru nawr ar gyfer y digwyddiadau canlynol:

Abertawe, dydd Iau 3 Mai, 09:30 – 13:00

Wrecsam, dydd Llun 14 Mai, 12:30 – 16:00

Bydd y digwyddiadau hyn yn arbennig o ddefnyddiol i fusnesau yn y gadwyn gyflenwi adeiladu, gan alluogi cynrychiolwyr i ddysgu sut y gallant weithio’n effeithiol gyda’r cyflenwyr a benodir i’r fframwaith.

Gall cynrychiolwyr ddysgu hefyd am y cymorth sydd ar gael iddynt trwy Busnes Cymru a sut i fanteisio’n llawn ar y porth caffael GwerthwchiGymru, lle bydd cyfleoedd yn cael eu hysbysebu. Bydd cyfle i rwydweithio â chynrychiolwyr eraill a chyfarfod â chynghorwyr o Busnes Cymru a GwerthwchiGymru.

Ewch i'n tudalen Eventbrite page i gofestru.