Nikki Kemmery

Cyfarwyddwr Anweithredol

Nikki Kemmery

 

 

 

 

 

 

Mae gan Nikki brofiad helaeth sy’n ymestyn dros chwarter canrif, yn bennaf o fewn y sector cyfleustodau hynod reoledig.

Hi yw Pennaeth Iechyd a Diogelwch Dŵr Cymru ar hyn o bryd, ac mae’n Aelod Siartredig o’r IOSH. Mae’n datblygu ac yn arwain strategaeth diogelwch a gwella iechyd y sefydliad, gan sefydlu a gweithredu strategaethau iechyd a diogelwch bob 5 mlynedd a chynlluniau busnes blynyddol sy’n cyd-fynd ag ysgogwyr rheoleiddiol.  Datblygodd system rheoli iechyd a diogelwch newydd a fu’n sail i gadw ac ymestyn OHSAS 18001 ac ISO 14001 o fewn Dŵr Cymru.

Rhwng 1996 a 2010, bu’n gweithio gyda chwmni preifat Kelda Group (Yorkshire Water Services) gan gynnwys cyfnod diweddar fel y Rheolwr Iechyd a Diogelwch lle bu’n gyfrifol am roi strategaeth iechyd a diogelwch y Grŵp ar waith.