Performance

Perfformiad

Perfformiad ac effaith

Rydyn ni’n gwella’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Darllenwch wybodaeth ychwanegol am ein hamcanion, sut rydyn ni’n gweithio a’n llwyddiannau.

Perfformiad y rheilffyrdd


Perfformiad y rheilffyrdd 1912

Perfformiad y rheilffyrdd 1913

 

Cynllun Busnes

TrC Cynllun Busnes 2018 - 19

 

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol

TrC Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar Gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2018
 

Crynodeb o Ymchwiliad Annibynnol Tymor yr Hydref

Comisiynodd Trafnidiaeth Cymru gwmni Metropolitan Railway Consultants i ymchwilio i'r achosion o darfu a brofwyd gan fflyd Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC yn ystod hydref 2018. 

Crynodeb o Ymchwiliad Annibynnol Tymor yr Hydref