On a train working on a laptop

Perfformiad ac Effaith

Perfformiad ac effaith

Rydyn ni’n gwella’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Darllenwch wybodaeth ychwanegol am ein hamcanion, sut rydyn ni’n gweithio a’n llwyddiannau.

 

Cynllun Busnes

TfW Cynllun Busnes Dwy Flynedd Cryno 2018 - 20

 

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol

TrC Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar Gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2018