Cyhoeddiadau

Cynllun Busnes

TrC Cynllun Busnes 2018 - 19

 

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol

2017/2018

TrC Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar Gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2018

2018/2019

TrC Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar Gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2019

 

Crynodeb o Ymchwiliad Annibynnol Tymor yr Hydref

Comisiynodd Trafnidiaeth Cymru gwmni Metropolitan Railway Consultants i ymchwilio i'r achosion o darfu a brofwyd gan fflyd Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC yn ystod hydref 2018. 

Crynodeb o Ymchwiliad Annibynnol Tymor yr Hydref

Ymchwiliad yr Hydref: Adroddiad Cynnydd

 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach