TfW Rail

TrC Trenau

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru sy’n rhedeg Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

I archebu tocynnau neu i gael gwybodaeth am eich taith yn cynnwys mapiau llwybrau, amserlenni, a gwybodaeth am orsafoedd, ewch i trctrenau.cymru

Cysylltiadau Cwsmeriaid Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

I gysylltu â’r adran cysylltiadau cwsmeriaid, ffoniwch 0333 3211 202. Mae llinellau ar agor rhwng 08:00 a 20:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a 11:00 i 20:00 ar ddydd Sul. Gallwch anfon e-bost hefyd i customer.relations@trctrenau.cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am gymorth i deithwyr, ewch i trctrenau.cymru/cy/cymorth-i-deithwyr.

I gael iawndal os bu oedi ar siwrne, ewch I trctrenau.cymru/cy/iawndal-ad-daliad-am-oedi.

Mae manylion cysylltu ychwanegol i’w cael yn trctrenau.cymru/cy/cysylltu-ni.

Cyfryngau Cymdeithasol Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

Ar y cyfryngau cymdeithasol, dilynwch:

Twitter @TfWrail

Instagram @TfWrail

Facebook @TfWrail